Các Món Tráng Miệng

Nho Mỹ

Nho Mỹ

200.000VNĐ

Tàu Hủ SinGapore

Tàu Hủ SinGapore

150.000VNĐ

Rau Câu Dừa

Rau Câu Dừa

150.000VNĐ

Rau Câu Flancheese

Rau Câu Flancheese

200.000VNĐ

Rau Câu Sơn Thủy

Rau Câu Sơn Thủy

200.000VNĐ

Rau Câu Long Nhãn

Rau Câu Long Nhãn

200.000VNĐ

Chè Dưỡng Nhan

Chè Dưỡng Nhan

250.000VNĐ

Bánh Su Kem

Bánh Su Kem

200.000VNĐ

Bánh Plan

Bánh Plan

200.000VNĐ

Rau Câu Cà Phê

Rau Câu Cà Phê

150.000VNĐ

Rau Câu Lá Dứa

Rau Câu Lá Dứa

150.000VNĐ